Eva Kotnik
  • 1st place Balkan Championship 2014
    Junior Women's Bikini
  • 3rd place Brigita Brezovac Karner Classic 2014
    Women's Bikini up to 165 cm
  • 4th place Maxximum Open 2014
    Women's Bikini up to 163 cm
Eva Kotnik
Eva Kotnik
Eva Kotnik
Eva Kotnik
Eva Kotnik
Eva Kotnik
Eva Kotnik
Eva Kotnik

All rights reserved Maksimum d.o.o.